УЧИЛИЩА В ОБЛАКА

Училища в облака е неформалното наименование на проекта за внедряване на облачни платформи във всички училища и детски градини на Община Пловдив.

Тук ще получите информация за процеса на въвеждане на административния и учителски състав в работата с облака, както и практически примери по конкретните стъпки и ползите от системата за образователния процес като цяло.

Община "Пловдив" и нейните партньори по проекта предоставят опита си в полза на други общини и училища, които биха искали да предприемат подобна инициатива за подобряване на образователната среда в България.

Крайната цел на нашата инициатива, която продължава да се развива, е времето, прекарано в училище, да стане по-приятно, смислено и полезно както за учениците, така и за учители в краткосрочен и дългосрочен план.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Първа годишна среща на директорите на Училищата в облака 2018

Първата годишна среща на Училищата в облака се проведе в Пловдив малко преди началото на учебна година 2018-2019.

Събитието се състоя на 31-и август и на 1-и септември, и отново на 7-и и 8-и септември в Дом на културата "Борис Христов" на ул. Гладстон" №15.

Това бе първо по рода си събитие, което събира директори на училища от цялата страна, въвели облачни технологии. Целта на форума бе да предложи платформа за обмяна на опит и да постави началото на общност от училища, които променят българското образование с въвеждането на технологични иновации.

Повече можете да научите от страницата на събитието: cloud.cct.bg

КАРТА НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЛАКА

Интерактивната карта, която виждате по-долу, показва напредъка на проекта за внедряване на облак в пловдивските училища, както и кое в каква фаза от процеса се намира към момента.

Отдел "Образование" на "Oбщина Пловдив" поддържа комуникация с всички тези училища посредством облака.

Карта на училищата и детските градини в Пловдив, в които е активирана облачна платформа.

За легенда натиснете бутона горе вляво на картата!

Проектът е част от общинската образователна програма "Дигитализация на учебния процес".

Запознайте се подробно с актуалната общинска образователна програма на Пловдив за периода 2017-2019.