Успешно внедряване

Опитът на пловдивските училища, които са в процес на внедряване на облачни платформи, вече може да е полезен на всяко следващо учебно заведение, което предприеме такава инициатива.

Тук можете да научите повече за стъпките, които са необходими, за присъединяване към Училищата в облака.

Изберете "класна стая", "администрация" или "платформи" за повече информация.