За проекта

Пилотният проект за облак във всички общински училища стартира в началото на 2016-а година като първата платформа Google G suite за образованието бе вднедрена в ОУ "Алеко Константинов", а скоро след това отдел "Образование" на самата Община и още 7 пловдивски училища.

Към 1 август 2018 г. са активирани 42 облачни услуги (40 Google G suite за образованието и 2 Microsoft Office 365) и са обучени над 400 учители по програми "Училище в облака".

9 учители от 5 училища са сертифицирани по програмите Google Certified Educator.

Община Пловдив подпомага общинските училища в реализиране на следните дейности:

  • Активиране и настройка на облачна платформа на домейна на училището;
  • Обучение на учители и ръководен персонал на училищата с активирани платфроми;
  • Обучение на администратори на облачните платформи;
  • Сертифициране на учители по програмите на Google за образованието.

Почти всички обучения на административния състав и учителите в пловдивските училища за работа с облачна платформа се проведоха в креативното пространство на Център за творческо обучение в Дом на културата "Борис Христов" на ул. "Гладстон" 15.

Малка част от тези занимания в различните фази на подготовка за облак се състоя в Педагогически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Висшето учебно заведение, заедно с Община Пловдив и Център за творческо обучение, беше и съорганизатор на една от най-големите образователни конференции в България за 2018 г. - Позитивната психология и облачните технологии: нови хоризонти за образованието, проведена в Дома на културата.

Членовете на аудиторията имат еднакво добър поглед към презентацията, независимо къде са позиционирани, благодарение на двойното изображение.
Пространството на Центъра е оборудвано с модулни работни маси и столове, които могат да се преобразуват в индивидуални работни бюра с едно движение.

Повече за Център за творческо обучение

Ние сме експерти в областта на образователните технологии и обучението на учители. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

Център за творческо обучение е единствен партньор на Google for Education (Google за образованието) в България. В направление Professional Development (Професионално развитие) и G suite for Education (Облачната платформа G suite за образованието).

Център за творческо обучение е и оторизиран партньор за образованието на Майкрософт. В експертизата ни влизат: обучения за Office 365 и специализирани устройства (лаптопи) с Windows 10 за образованието.

Сертификати на екипа на Център за творческо обучение, който провежда обученията: