Материали

В секцията ОБУЧЕНИЯ ще намерите материали за провеждане на вътрешноучилищна квалификация на учители и ШАБЛОНИ НА ДОКУМЕНТИ.

Публикация на материали, предоставени от GOOGLE EDUCATORS GROUP - Пловдив (GEG)