Ресурси

Училище в облака: Видео насоки за G Suite

Каналът "Училище в облака" е създаден от Център за творческо обучение и в него ще намерите видео уроци и ресурси за работата с Google G Suite за образованието. Всички уроци, са създадени от Google сертифицирани обучители, Google трейнери и са от учители за учители.

Каналът постепенно се обновява с ново съдържание.

ПОМОЩНИ РЕСУРСИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Насоки от GEG Plovdiv за осъществяване на дистанционно обучение

Формуляр за отчет и подаване на информация за налични класни стаи в училище.

Шаблон за провеждане на онлайн урок.

Разписани насоки за отделните приложения.

ИНТЕГРАЦИЯ НА G SUITE С ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ И БЕЗПЛАТНО ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРАЖЕНИЕ

Най-голямата безплатна платформа за образование в света

Кан Академия на български език е достъпна на този линк. Насоки как Кан Академия да се използва за дистанционно обучение можете да намерите тук. Онлайн можете да чуете и видите отзиви на учители и ученици в България за Кан Академия.

Основна функционалност на Кан е възможността за учителите да създават виртуални класове, да задават самостоятелна работа към ученици и детайлно да проследяват напредъка на всеки ученик и на целия клас. Учащите получават допълнителна мотивация не само с възможността да следят до какъв процент са постигнали дадено умение, но и чрез елементи на игрофикация.

КАН АКАДЕМИЯ + GOOGLE CLASSROOM

Когато един учител има дигитален клас в Google класна стая, при създаване на виртуален клас в Кан Академия той може да избере опцията да добави директно съществуващия клас от Google класната стая. Възможен е и обратния процес. Това свързване му позволява бързо и лесно да задава самостоятелна работа на учениците си, използвайки съдържанието в Кан Академия и специален бутон към Classroom, като има на разположение и целия богат инструментариум на Кан Академия за проследяване на напредъка на всеки ученик. Учениците, които вече имат профили в Google, влизат директно със същите и в Кан Академия.