Google Educators Group - Пловдив

Изберете логото GEG Plovdiv за влизане в групата

КАКВО ИМА В GEG?

GEG Plovdiv, (Google Educator Group ) е първата официално призната от Google независима общност на обучителите в България, създадена от учители за учители, които заедно търсят нови начини за организиране на учебния процес чрез технологиите. Членството в групата е напълно безплатно и доброволно, а членовете са вдъхновени учители, готови да споделят своя опит и да взаимодействат с колеги, за да отговорят на нуждите на съвременните ученици. Дейностите, организирани от GEG Plovdiv, стимулират сътрудничеството, споделянето на добри практики и осигуряват пространство, в което учители и директори да намерят отговор на конкретен въпрос, като се допитат до други обучители в град Пловдив. Лидерите на GEG Plovdiv са сертифицирани обучители и трейнъри и напълно доброволно осъществяват дейностите, които общността реализира.

За да разгледате общността или за да станете член, натиснете на изображението или последвайте тази връзка: https://goo.gl/WUYe81

Групата е създадена по инициатива на Община Пловдив.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО?

  • Достъп до иновативна професионална учебна общност с експерти и практици от образованието и технологиите!
  • Свързвам се директно с колеги учители от Пловдив!
  • Споделям идеите и мнението си!


    • Учители и специалисти отговарят на моите въпроси!
    • Мога да получа готови материали!
    • Само по темата е, без спам и реклами!


ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ GEG ПЛОВДИВ И GEG БЪЛГАРИЯ

Лидери на Google Educators Group Пловдив

Елена Вързилова,

e.varzilova@egiv-plovdiv.bg PORTFOLIO

Елена Вързилова, учител по български език и литература в Езикова гимназия "Иван Вазов", гр. Пловдив

"Преподавател съм по български език и литература в Езикова гимназия "Иван Вазов", град Пловдив. Завършила съм специалност "Българска филология" в ПУ "Паисий Хилендарски". През десетте си години учителски стаж съм носител на не един приз в областта на иновативното преподаване и разработването на електронни учебни материали, заради което съм удостоена и с Почетния знак на ЕГ "Иван Вазов". В момента продължавам квалификацията си в магистърска програма "Образованието по български език и литература в средните училища" към същия университет. Работя по дейности по програма Еразъм+ . Сертифициран учител съм на Google и част от екипа на Google Educator Group Bulgaria. Обичам учениците си, заради което все по-активно "летя в облаците", наслаждавайки се заедно с тях на VIP-услугите на G Suite for Education."

Панка Вълева,p.valeva@cct.bg


Панка Вълева, учител по история и цивилизации в СУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив

"Работила съм като учител 2 години и половина и година бях номинирана в категорията “Млад учител за град Пловдив”. Спечелих първото място за приноса си в провеждането и развитието на иновативната образователна политика на Община Пловдив. В учителската ми философия е залегнало позитивното мислене като метод за постигане на целите.

Аз съм: любезна, справедлива и с чувство за хумор, мечтателка по душа и страстен книголюбец. Искам да бъда: УЧИТЕЛ на XXI век.

Още в университета приех за свое верую да бъда вдъхновяващ учител с “вдъхновяващо” преподаване. За целта вярвам, че в основата на високоефективното обучение са залегнали технологичните и дигитални умения на учителя, преплетени с ентусиазъм за преподаване, висока мотивация, ангажираност и положителни взаимоотношения с учениците."

Вестник "Марица": "И Хан Аспарух влезе в облака"

Урок по история за 3 март в Google класна стая