"Банка" за уроци

Уважаеми иноватори в класната стая, това е страницата, на която ще публикуваме създадените от всички нас "облачни" уроци. Вярваме, че те ще провокират въображението ви и ще ви мотивират да създавате и споделяте нови, с които да утвърдим модел за смислено използване на технологиите в учебната дейност.

Уроците ще разпределяме в подстраници по съответната учебна дисциплина.