Биология и здравно образование

Надежда Цанкова

ЕГ "Иван Вазов", Пловдив

Тема: "Оплождане. Зародишно и следзародишно развитие"

урок за 9. клас

Станислав Джапаров

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "Сърце и кръвоносни съдове"

урок за 8. клас

Тема: "Устройство и функции на дихателната система"

урок за 8. клас