Български език

Костадин Гълъбов

ЕГ "Иван Вазов", Пловдив

Тема: Начален преговор по български език за 9. клас


Начален преговор по български език за 9. клас

Елена Вързилова

ЕГ "Иван Вазов", Пловдив

Тема: "Съдържанието на текста и езиковото му изразяване"

урок за 8. клас

Урок по български език на Елена Вързилова, лидер на GEG Plovdiv и учител по български език и литература в ЕГ "Иван Вазов", Пловдив, представен от нея като модератор на първия уъркшоп за създаване на учебно съдържание по предмета "в облака", организиран от GEG Plovdiv на 30.10.2019.

Урокът представя модел на провеждане чрез т.нар. обърната класна стая: учениците предварително осмислят съдържанието на новата тема чрез подбрани материали и задачи по тях, като всеки ученик работи в копие, предназначено само за него.

Описанието на урока можете да откриете в текстовия документ по-долу.

Копие на ТЕКСТ
ИКТ И БГ

Ели Иванова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Време на глагола"

урок за 4. клас

БЕЛ-урок

Мирослава Чалъкова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Описвам растение"

урок за 2. клас

Описвам растение - дистанционен урок

Тема: "Въпросително изречение"

урок за 2. клас

Въпросително изречение - дистанционен урок

Величка Караджова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Еднородни части в простото изречение"

урок за 6. клас

Еднородни части в простото изречение

Тема: "Текстът в сферата на масовата комуникация"

урок за 7. клас

Станислава Стоянова

ОУ "Яне Сандански", Пловдив

Тема: "Главни части в простото изречение"

урок за 5. клас

Албена Фиданска

СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Строеж на думата"

урок по Монтесори за 3. клас

Албена Фиданска, Български език и литература - III клас, Монтесори метод, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Милена Симеонова

СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Определение"

урок за 5. клас

Милена Симеонова, Определение - БЕЛ - 5. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Съставно сказуемо"

урок за 7. клас

Милена Симеонова, Съставно сказуемо - БЕЛ - 7. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Румяна Колева

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Съществително име"

урок за 2. клас

Съществително име - урок по БЕЛ - 2. клас, Румяна Колева, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mpg