Български език

Съдържанието на текста и езиковото му изразяване

Урок по български език на Елена Вързилова, лидер на GEG Plovdiv и учител по български език и литература в ЕГ "Иван Вазов", Пловдив, представен от нея като модератор на първия уъркшоп за създаване на учебно съдържание по предмета "в облака", организиран от GEG Plovdiv на 30.10.2019.

Урокът представя модел на провеждане чрез т.нар. обърната класна стая: учениците предварително осмислят съдържанието на новата тема чрез подбрани материали и задачи по тях, като всеки ученик работи в копие, предназначено само за него.

Описанието на урока можете да откриете в текстовия документ по-долу.

Копие на ТЕКСТ
ИКТ И БГ