География и икономика

Цветелина Пацева

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка"

Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка
Учители -Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка - план
Групи
Отчет

Мариела Тумбова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Селища"

урок за 7. клас

Урок 7 клас ГИ - Селища

Тема: "География на континентите и страните"

урок за 9. клас

Урок 9 клас ГИ - сайт

Регионална география. Райони за планиране.

урок за 10. клас

Урок 10 клас ГИ - сайт

Джена Шидерова

ОУ "Яне Сандански", Пловдив

Тема: "Природни зони в Африка" урок за 5. клас

5. клас ТЕМА на урока: Природни зони на Африка

Тема на урока: "Води на Азия"

урок за 6. клас

6. клас ТЕМА на урока: Води на Азия

Тема: "Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка"

урок за 6. клас

ТЕМА на урока: Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка