Изобразително изкуство

Гена Живкова

44. СУ "Неофит Бозвели", гр. София

Изкуството и дизайна

Дизайнерска композиция на тема “Зоопарк”


MTS - работен лист по изобразително изкуство за 10 клас

Дизайнерска композиция на тема зоопарк

Изкуството и дизайна

Дизайнерска композиция на тема “Моите любими животни”


MTS - работен лист по изобразително изкуство за 10 клас

Междупредметна връзка с геометрия

Дизайнерска композиция на тема моето любимо животно

Пир в Египет

Дългосрочен проект за 12. клас

ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЕКТ ЗА 12 КЛАС - БАЛ -СЦЕНАРИИ

Живописни техники

Задача с Google Slides

Живописни техники- задача

Изкуство и културно многообразие

MTS - работен лист по изобразително изкуство за 9 клас

Изкуство и културно многообразие

Изобразителните изкуства и религията

Задачи за 9. клас в Google Drawings

До Чикаго и напред - Бай Ганьо днес

Краткосрочен проект по изобразително изкуство за 7. клас

Междупредметни връзки: литература, география, биология, химия, графичен дизайн

Краткосрочен проект.docx

Материали и техники в художествените занаяти

MTS - работен лист по изобразително изкуство за 9. клас

Материали и техники в художествените занаяти.docx

Материали и техники в скулптурата

MTS - работен лист по изобразително изкуство за 8. клас

Материали и техники в скулптурата