Интердисциплинарни уроци

Жулиета Михайлова

ОУ "Йордан Йовков", Варна

Интердисциплинарен урок по английски език, математика и изобразително изкуство за 5. клас

по модела "1:1 - устройство за всеки ученик"

Multisubject Lesson

Жулиета Михайлова

ОУ "Йордан Йовков", Варна

СТЕМ

Тема: Изграждане на вятърна турбина

Интердисциплинарен урок по английски език, математика и природни науки

STEM Lesson

Станислава Стоянова, Христина Санджъ,

Георги Стоянов

ОУ "Яне Сандански", Пловдив

Тема: "Уча и спортувам" (Упражнение върху съчинителни връзки в изречението. Съюзно и безсъюзно свързване.)

Интердисциплинарен урок по Български език и литература, Английски език и Физическо възпитание и спорт

Уча и спортувам

Ана Василева, Христина Санджъ ,

Десислава Минкова

ОУ "Яне Сандански", Пловдив

Тема: "Евровизия"

Проектно базирана задача по три учебни дисциплини: Музика, Английски език и Информационни технологии, 6. клас

Eвровизия

Георги Стоев

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Викторина

Урокът се провежда под формата на интердисциплинарно състезание между ученици от 5-12 клас. Учители от различни дисциплини предлагат своите въпроси, които са оформени като викторина в KAHOOT! Съдържат се въпороси по БЕЛ, математика, история, география, музика, ИИ, ИТ, ФВС, АЕ и др.