История и цивилизация

Цветелина Пацева

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Древните траки"

урок за 5. клас

Тема: "Началото на Елинската цивилизация"

урок за 5. клас

Евелина Раднева

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Втората световна война"

урок за 9. клас

1. Е. Раднева -СУ"черноризец Храбър" урок

Тема: "Българско възраждане"

урок за 7. клас

2. Е.Раднева-СУ"Черноризец Храбър"

Тема: "Либерализъм и консерватизъм"

урок за 9. клас

3. Е.Раднева-СУ"Черноризец Храбър"