Информационни технологии

Десислава Минкова

ОУ "Яне Сандански", Пловдив

Тема: "Реализиране на идеи"

урок за ИУЧ за 6. клас

Реализиране на идеи

Тема: "Роботи и екология"

урок за ИУЧ за 6. клас

Роботи и екология

Виктория Димитрова

СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Електронно писмо"

урок за 5. клас

Виктория Димитрова, Електронно писмо - ИТ - 5. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Как да създадем компютърна презентация"

урок за 5. клас

Виктория Димитрова, Как да създадем компютърна презентация - ИТ - 5. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Носители на информация и файлови формати"

урок за 6. клас

Виктория Димитрова, Носители на информация и файлови формати - ИТ - 6. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Анита Костадинова

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Компютърна текстообработка"

урок за 6. клас

Компютърна текстообработка, упражнение - урок по ИТ - 6. клас, Анита Костадинова, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Тема: "Характеристики на оформлението на клетките и данните" урок за 6. клас

Характеристики на оформлението на клетките и данните - урок по ИТ - 6. клас, Анита Костадинова, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Петя Карабиберова

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Създаване и съхранение на кратка презентация, съдържаща текст и изображения "

урок за 5. клас

Създаване и съхранение на кратка презентация, съдържаща текст и изображения - урок по ИТ - 5. клас, Петя Карабиберова, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Тема: "Таблична данни, диаграми"

урок за 5. клас

Таблична данни, диаграми - урок по ИТ - 5. клас, Петя Карабиберова, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "Вмъкване на звук и видео в компютърна презентация.

Създаване на професионален справочник - работа в екип."

урок за 7. клас

Божидара Илиева

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "Разработване на уебсайт"

урок за 8. клас

Тема: "Компютърна текстообработка (обобщение и упражнение)

“Създаване на комикс”.

урок за 5. клас