Компютърна графика

Марина Нанкова

СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Векторни обекти в Corel DRAW"

урок за 9. клас

Марина Нанкова, Векторни обекти в Corel DRAW - Компютърна графика - 9.клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Импорт и експорт в Corel DRAW"

урок за 9. клас

Марина Нанкова, Импорт и експорт в Corel DRAW - Компютърна графика - 9. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Подреждане и подравняване в Corel DRAW"

урок за 9. клас

Марина Нанкова, Подреждане и подравняване в Corel DRAW - Компютърна графика - 9. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Текстообработка в Corel DRAW"

урок за 9. клас

Марина Нанкова, Текстообработка в Corel DRAW - Компютърна графика - 9. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4