Литература

1.1. Самотата на лирическия герой в "Майце си"

“Майце си” Христо Ботев

С радост споделяме урока по литература на Елена Вързилова, лидер на GEG Plovdiv и учител по български език и литература в ЕГ "Иван Вазов", Пловдив, представен от нея като модератор на първия уъркшоп за създаване на учебно съдържание по предмета "в облака", организиран от GEG Plovdiv на 30.10.2019

1.2. Генериране на идеи за есе по темата за самотата на човека

САМОТАТА (отговори)

Вариант за генериране на стотици вариации за есе по темата на споделения от Елена Вързилова урок - и то само с един-единствен формуляр!

1.3. Опит за проследяване на мотива за самотата на човека в текстовете за ДЗИ по БЕЛ

Елена Вързилова: " Някак непосилно е и за учениците, и за учителите съответно едните да напишат, а другите пък да проверят достатъчно на брой текстове, за да се подготвят за третия модул на ДЗИ по БЕЛ. Затова взех за себе си решението, че ако не можем да изпишем всички възможни заглавия, то поне можем да осмислим ключови понятия, човешки прояви и състояния, които са затворени в текстовете за задължителния учебен материал. Предлагам моя опит, с който всъщност приключих урока си за "Самотата на лирическия герой в "Майце си"

САМОТАТА