Математика

Георги Стоев

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема за проектно базираното обучение: "Проектиране на бежански лагер в Африка"

Тема на урока: "Банкова инвестиция за финансиране на проекта"

(%, депозит, лихва, капитал)

5. клас

Ели Иванова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Умножение на многоцифрено число с двуцифрено"

урок за 4. клас

Математика-урок

Мирослава Чалъкова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Умножение с 9"

урок за 2. клас

Умножение с 9 - дистанционен урок

Албена Фиданска

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Тема: "Образуване на многоцифрени числа"

урок по Монтесори за 3. клас

Албена Фиданска, Математика - III клас, Монтесори метод, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Веселина Славчева

СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Развивка на правоъгълен паралелепипед"

урок за 5. клас

Веселина Славчева, Математика - 5. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Основни елементи на призма и пирамида"

урок за 10. клас

Веселина Славчева, Математика - 10. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Тема: "Основни елементи на прав кръгов конус"

урок за 10. клас

Веселина Славчева, Математика - 10. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4

Анита Костадинова

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Геометрични фигури"

урок за 5. клас

Геометрични фигури - проект по математика - 5. клас, Анита Костадинова, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Тема: "Многоъгълник"

урок за 6. клас

Многоъгълник - урок по Математика - 6. клас, Анита Костадинова, ОУ _Стоян Михайловски_, Пловдив.mp4

Пенка Марашева

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Делимост"

урок за 5. клас

Делимост - урок по математика - 5.клас, Пенка Марашева, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Тема: "Подготовка за НВО"

урок за 7. клас

Подготвям се за НВО - проект по математика - 7. клас, Пенка Марашева, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Мариана Хубчева

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Чертане на ъгли по градусова мярка"

урок за 4. клас

Чертане на ъгли по градусова мярка - урок по математика - 4. клас, Мариана Хубчева, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.mp4

Мариела Николова

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в

триъгълника"

урок за 8. клас