Околен свят

Албена Фиданска

СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Жизнен цикъл на пеперудата"

урок по Монтесори за 1. клас

Албена Фиданска, Околен свят - I клас, Монтесори метод, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив

Румяна Колева

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Нашата родина"

урок за 2. клас

Нашата родина - урок по Околен свят - 2. клас, Румяна Колева, ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив.wmv