ФВС

Росица Иванова

ЕГ "Иван Вазов", Пловдив

Тема: "Летни олимпийски игри - история"

проект в Google Earth

Боян Алексиев

СУ "Св.св. Кирил и Методий", Пловдив

Тема: "Български танци: Осмица, Северняшка ръченица, Тропанка"

урок за 10 клас

Боян Алексиев, Осмицата - Български танци - 10. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4
Боян Алексиев, Северняшка ръченица - Български народни танци, 10. клас, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4
Боян Алексиев, Тропанка - Български народни танци, СУ "Св. св. Кирил и Методий", Пловдив.mp4