Човекът и природата

Веселина Бойчева-Чапанова

СУ “Св. Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив

Тема: “Храносмилателна система на човек”

“Човекът и природата”, V клас

Виртуална разходка в цар Симеоновата градина

Тема “Опорно-двигателна система на човека”

“Човекът и природата”, VI клас

Ели Иванова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

Тема: "Среда на живот"

урок за 4. клас

ЧП-урок

Калина Иванова

ОУ "Яне Сандански", Пловдив

Тема на урока: "Вещества. Градивни частици на веществата" урок за 6. клас

ТЕМА: "Хигиена и здравни познания за половата система"

урок за 6. клас