Човек и общество

Чайка Милушева

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "Във възрожденския град"

урок за 3. клас

Румяна Колева

ОУ "Стоян Михайловски", Пловдив

Тема: "Природните чудеса на България"

урок за 3. клас

Природните чудеса на България - урок по Човекът и обществото - 3. клас, Румяна Колева, ОУ _Стоян Михайловски_, Пловдив.mpg