Чужд език

Венета Иванова

СУ "Черноризец Храбър", Пловдив

E-lessons presentation

Тема: Asking for and Telling directions – Speaking A2

урок по английски език

Тема: "Writing Effective Emails ; Formal and Informal Writing"

Урок по английски език за 8 клас (B1.1)

Тема: "Present Perfect and Past Simple Tense

Урок по Английски език за 8 клас (A2)

Гергана Петрова

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "London Calling"

урок по английски език за 8. клас

Милена Тенева

СУ "Любен Каравелов", Пловдив

Тема: "Present Simple Tense - Revision"

урок за 3. клас