Конкурс: "Взаимопомощ. Взаимодействие. Възможности"

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

 • Да умножим по две броя сертифицирани учители в екипите на училищата, защото периодът на дистанционното обучение доказва, че именно те са двигател на цялостната трансформация на училищния живот - могат да използват на високо ниво инструментите на G suite, да изготвят ресурси за подпомагане на общността, да споделят безценен опит - имат достъп до световен ресурс, който да адаптират към конкретните нужди.


 • В края на учебната 2020/2021 година да имаме работеща мрежа от активни членове, чиято бройка отново да умножим поне по две;


 • Да имаме богата банка със споделени практики за интегрирани уроци, за обърната класна стая, ПБО в обновения сайт “Училища в облака” - важно е тези уроци да бъдат видими за общността, провеждани, популяризирани


 • Да бъдат осъществени съвместни събития на GEG и пловдивските училища - споделеният опит е безценен ресурс


ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • учители

 • директори

 • училищни екипи

 • организации

 • администратори на облачната платформа в училищата

ЖУРИ:

 • GEG-Plovdiv

 • Община Пловдив, отдел “Образование и бизнес развитие”

 • Център за творческо обучение

 • училищната общност (чрез гласуване на страниците на GEG-Plovdiv) в периода 11 - 20 юни 2021

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чрез попълване на формуляр, който ще е публикуван и активен в периода 15 май - 10 юни 2021 на тази страница и на страницата на GEG-Plovdiv във Facebook

КАТЕГОРИИ ЗА НОМИНАЦИИ:

ВЗАИМОПОМОЩ

(лична кандидатура)

Критерии - какво е необходимо да посочите във формуляра за кандидатстване

1. Съдействие при подготовката за сертифициране на колеги учители от организацията

 • брой включени в група за подготовка за сертифициране (необходимо е да споделите линкове във формуляра за кандидатстване към ресурси, които сте създали за подкрепа на колегите си )

 • брой успешно преминали изпита

2. Осъществяване на вътрешно квалификационна дейност

 • брой обучения - тема и брой участници за всяко едно, споделен ресурс от обучението

3. Създаване на обучителни ресурси, споделени и публикувани в сайта/канала по предварително зададени критерии

 • брой споделени ресурси, отговарящи на предварително зададените критерии


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

(лична кандидатура)

Критерии - какво е необходимо да посочите във формуляра за кандидатстване

1. Споделени към момента на подаване на кандидатурата уроци с общността,популяризирани на страниците на GEG-Plovdiv

Критерии за уроците: попълнено UbD за урока - с връзка към учебните ресурси


2. Съвместна работа с екипи на други училища

 • брой осъществени съвместни практики: тема, участници, ресурси с линкове към тях

3. Взаимодействие с други членове на общността - участие в уъркшопи, уебинари и други организирани от GEG събития с презентиране и споделен опит

 • брой участия

ВЪЗМОЖНОСТИ

(кандидатура за училища)

Критерии - какво е необходимо да посочите във формуляра за кандидатстване

1. Домакинстване на събитие за споделяне на опит, свързан с използването на технологиите в училище (предоставя възможности за споделяне)

 • брой домакинствани събития

 • брой участници (външни гости)

 • споделена информация за събитието от екипа на училището домакин - (подадена чрез формуляр към GEG: тема, линк към снимки от събитието, линк към материали)

2. Участие на учители от организацията като лектори в събития, организирани от GEG: уъркшопи, уебинари, кръгли маси, обучения и др.

 • брой учители, включили се в тях

3. Сертифициране на екипа с програмите на Google

 • брой сертифицирани учители

 • брой споделени ресурси от сертифицирани учители или администратори на облачната платформа за учебната година


НАГРАДЕН ФОНД:

Наградният фонд е осигурен от GEG-Plovdiv, Отдел "Образование и бизнес развитие" към Община Пловдив и Център за творческо обучение

ОБЯВЯВАНЕ НА ЛАУРЕАТИТЕ:

Лауреатите ще бъдат обявени на специално събитие, организирано от GEG-Plovdiv със съдействието на Община Пловдив - Отдел "Образование и бизнес развитие" и Център за творческо обучение, в първата седмица на месец юли 2021.