Новини

ВАЖНО!

ДО GEG-Plovdiv

GEG-Plovdiv и ЕГ "Иван Вазов"

ПЪРВИЯТ уъркшоп за създаване на учебно съдържание "в облака", организиран от GEG Plovdiv с домакинството на "УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА"!

От обратната връзка:

"Продължавайте все така напред с нови идеи."

"Страхотни сте"

"Да има още и още уъркшопи по всички предмети, които да се споделят, както досега. Благодаря!"


На 28 февруари ЕГ "Иван Вазов" се превърна в първото училище в Пловдив, предложило домакинството си на уъркшопите, които GEG-Plovdiv организира. Петъчният ден събра над 30 учители по биология, химия и физика, които обмениха опит в създаването на учебно съдържание по предметите с помощта на инструментите на безплатната платформа на Google за образованието G suite. Учителите от езиковата гимназия - Надежда Цанкова(биология), Дафинка Русинова (физика) и Велислава Гоцова (химия) представиха своите приключения в облака по съответните предмети. Към тях се присъедини и Калина Ангелова от ОУ "Яне Сандански". Споделеният опит очевидно се оказа вдъхновяващ, защото участниците в уъркшопа успяха за изключително кратко време, работейки в групи, да създадат учебно съдържание по предметни области, което представя теоретичен материал, пренаписан от самите ученици посредством техни дейности, развиващи умения, невъзможни за традиционната класна стая. Поздравления за вдъхновението и ентусиазма на всички участници. GEG-Plovdiv благодари на г-жа Вихра Ерамян за гостоприемството и отличната организация като домакин и за изключителните учители, които са в екипа на гимназията, която ръководи! Благодарим на г-н Стефан Стоянов, заместник-кмет "Образование и бизнес развитие" в община Пловдив, както и на вдъхновения му екип - г-жа Донка Щилянова - началник отдел "Образование и бизнес развитие", и г-жа Славина Кабранова, експерт в отдела, за споделеното преживяване с учителите, участници в уъркшопа, и за безрезервната подкрепа на GEG-Plovdiv.

Уъркшоп - природни науки, 28.02.2020

ПЪРВИЯТ уъркшоп за създаване на учебно съдържание "в облака", организиран от GEG Plovdiv - вече е факт!

От обратната връзка:

“Благодарим Ви за вдъхновението и новите посоки в нашата работа! :)”

“Модераторите са прекрасни и са с ясна визия за това, което представят.”

“Примерите бях завладяващи.”

“Имаше чудесно колегиално общуване и взаимопомощ.”


Създаване на учебно съдържание по БЕЛ в облака

Защо да използваме технологиите, когато преподаваме? Кога има смисъл от тях? Как да ги вплетем в урока си? Какво постигаме с тях?

Въпроси, които намериха своите отговори по време на тричасовия уъркшоп, организиран от GEG Plovdiv на 30 октомври 2019. Залата на Център за творческо обучение в Дома на културата "Борис Христов" събра учители по български език и литература, мотивирани да създават учебно съдържание, което да ангажира и мотивира съвременните ученици с учебния процес и да развива уменията им за критическо мислене, сътрудничество и работа в екип, творческо мислене и изобретателност. Модераторите на уъркшопа - Елена Вързилова, лидер на GEG Plovdiv и учител по български език и литература в ЕГ "Иван Вазов", и Мария Атанасова, сертифициран обучител по програмата на Google за образованието - Level 2, член на GEG Plovdiv, представиха модел за използване на възможностите на облачната платформа G suite за трансформиране на учебното съдържание в полза на урочните цели. Участниците в уъркшопа работиха по групи за създаване на урок по български език на тема "Текстът и езиковото му изразяване" и на урок по литература на тема "Самотата на лирическия герой в стихотворението "Майце си" на Христо Ботев". Съвсем скоро техните уроци ще бъдат споделени в страницата "Банка за уроци", като освен описание на конкретните дейности, планувани за изпълнение от учениците и учителя, на разположение ще бъде събран и арсенал от помощни материали от всякакъв род, необходими за осъществяването на урока, организиран чрез облачната платформа G suite. Елена Вързилова също сподели своите уроци по темите, като те вече са на разположение за всички в посочената страница.

Вдъхновението, мотивацията , разбирането за смислено използване на технологиите, новите познанства и откриването на съмишленици накараха всички присъстващи да напуснат залата с удовлетворение от тричасовата среща, с която GEG Plovdiv даде старт на поредицата от уъркшопи за създаване на учебно съдържание с инструментите на G suite.

Очаквайте продължение и следете нашия ежемесечен бюлетин, за да бъдете част от вдъхновяващите срещи на "учителите в облака", които предстоят!

Честит Ден на народните будители, будители!

В Деня на народните будители споделяме с вас специален поздрав, достоен за първа публикация на тази страница, защото представлява своеобразен пробив в академичните и научни среди, които, по всичко личи, отварят вратите си за училищни практики и модели, успешно трансформиращи учебното съдържание в умения, необходими на учениците от 21. век. Това направи невероятният екип от ОУ “Яне Сандански”, Пловдив, по време на 48-та национална конференция на учителите по химия на тема “Актуални тенденции в химическото образование”, провела се в рамките на три дни (25. - 27. октомври 2019) в Химическия факултет на СУ “Климент Охридски”, представяйки интегрирането на Google Classroom и облачните технологии в образователния процес по природни науки в пети клас. Г-жа Маргарита Бозова, директор на училището, представи проекти на ученици, осъществени съвместно с г-жа Татяна Петрова, заместник-директор и учител по информационни технологии.

Ето какво сподели г-жа Бозова: “Всички ученици имат достъп и използват технологии в час, изследват съдържание и създават проекти, които се съхраняват автоматично онлайн. Учителят поставя задачите под формата на работни листове, предоставя линкове. Google Диск ни позволява да споделяме лесно файлове помежду си. Създадохме Екипен диск на класа, където се намират необходимите електронни ресурси, учениците имат директен достъп до знанието, а учителят е техен ментор.

Всички проекти и домашни работи се задават и изпълняват с помощта на приложението Google Classroom. Петокласниците извличат информация от предоставените им различни електронни източници, обсъждат, попълват работен лист, създават проекти, работят със собствено темпо. Учителите получават бърза обратна връзка.

С помощта на Google Forms съставяме тестове за констатиращо и формиращо оценяване, което установява уменията за самооценка и индивидуалните способности на учениците. “

Без да омаловажаваме останалите, няколко слайда от презентацията на г-жа Бозова заслужават специални адмирации (ще ги откриете в снимките към публикацията). В тях са формулирани много точно предизвикателствата пред съвременното образование и възможностите на облачната платформа на Google да съдейства.

Честит празник, будители! А на Вас, г-жо Бозова, и на екипа Ви GEG Plovdiv благодари за постоянството и вдъхновението, които демонстрирате в общата ни грижа да трансформираме учебния процес в полза на съвременния ученик. Щастие е да откриваш съмишленици!