Регистрационни форми

Заявка за участие в уъркшоп за създаване на учебно съдържание в облака по природни наукиС попълването на формуляра Вие заявявате желанието си да участвате в организирания от GEG Plovdiv уъркшоп за създаване на учебно съдържание в облака по природни науки. Участници в събитието ще бъдат учители по предметите, които познават и умеят да използват възможностите на облачната платформа на Google - G suite. Създадените учебни ресурси ще бъдат публикувани на страницата на GEG Plovdiv в сайта на Община Пловдив "Училища в облака": http://bit.ly/2TQlFw4 . С попълването на този формуляр Вие се съгласявате с публикуването им в "Банка за уроци в облака" на горепосочения адрес. Уъркшопът ще се проведе на 29.11.2019 в залата на Център за творческо обучение в Дома на културата "Борис Христов" от 15:00 до 18:00 часа. При възможност донесете собствено устройство за работа по време на уъркшопа. След подаване на заявката за участие ще Ви изпратим на посочения имейл материали за уъркшопа, с които предварително да се запознаете. Благодарим Ви за проявения интерес! По време на събитието ще бъдат направени снимки и видеа за популяризиране на уъркшопите, организирани от GEG Plovdiv. С попълването на формуляра Вие се съгласявате те да бъдат използвани от GEG Plovdiv за нуждите на общността. При невъзможност да присъствате на уъркшопа след подадена заявка моля да се свържете с лидерите на GEG Plovdiv: Елена Вързилова, e.varzilova@egiv-plovdiv.bg Весела Русева, v.ruseva@cct.bg Панка Вълева, p.valeva@cct.bg