Събития

Уъркшоп на тема: "Работещи практики в начален курс с Google Workspace"

Трите "В" на GEG-Plovdiv: "Взаимопомощ. Взаимодействие. Възможности"

На 8 юли 2020 GEG-Plovdiv каза много пъти своето "Благодаря" на учители и директори, които през учебната 2019/2020 година оказаха изключителна подкрепа на всички училища в облака, използващи G suite за образованието с принос по приоритетни за общността на GEG-Plovdiv дейности :

- доброволно и безвъзмездно създаване и споделяне както на обучителни ресурси за работа с инструментите на G suite, така и на учебно съдържание, налично в облачната платформа;

- участие с конкретен споделен опит в събития на GEG-Plovdiv;

- оказана подкрепа за сертифицирането на колеги по програмата Google Certified Educator. Отличените с благодарствени грамоти учители и директори са както от основни и средни училища, така и от езикови и професионални гимназии, а също така и от детски градини - факт, който за пореден път доказва колко подходящ и продуктивен е нашият слоган: "Взаимопомощ. Взаимодействие. Възможности". GEG-Plovdiv благодари на вдъхновените Google обучители и трейнъри за:

- споделените ресурси с насоки за работа с инструментите на G suite, чийто брой гледания в създадения за целта съвместно с Център за творческо обучение YouTube канал "Училище в облака" надхвърли 80 000;

- участие в събития за споделяне на опит за работа в облачна среда и провеждане на качествено дистанционно обучение - уебинарите, организирани в партньорство с Център за творческо обучение, събраха аудитория от цяла България, която надхвърли в пъти възможните участници в Google Meet: близо 1500 учители и директори;

- оказана подкрепа при сертифицирането на учителите по програмата Google Certified Educator - в това отношение сертифицираните учители от Пловдив представляват повече от половината от общия им брой за страната.

GEG-Plovdiv благодари и на директорите от съответните училища, които с целенасочената си и далновидна политика са създали необходимите условия в екипите им да се родят такива “лидери” на промяната, каквито са самите те.

Едно от имената, които прозвучаха по време на срещата, е на г-жа Мария Атанасова, ЗДУД в ЕГ "Иван Вазов", на която благодарихме за цялостния й принос по приоритетните за общността ни дейности. Г-жа Атанасова е съавтор заедно с лидера на GEG-Plovdiv Елена Вързилова на Насоки за използване приложенията на G suite, съавтор на Национални насоки за оценяване в електронна среда, организатор и участник и в четирите уебинара по време на дистанционното обучение, както и на уъркшопите на GEG-Plovdiv преди тях за създаване на учебно съдържание "в облака", на срещи за оказване на подкрепа за сертифициране на учителите

Тандемът: г-жа Вихра Ерамян, директор на ЕГ "Иван Вазов", и г-жа Атанасова прие поздравленията ни за успешен "Училищен екип" - това е първият и единствен към момента екип на училище в облака, домакинствал уъркшоп на GEG-Plovdiv - с учители по природни науки през месец февруари. Училището е първото и единствено към момента Google референтно училище на Балканите и с вдъхновение споделя своя опит - то е сред седемте училища (пет от тях от град Пловдив), участващи в Пилотния проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, подкрепен от МОН. Именно с използването на този модел "1:1" училището е първото общинско училище в България и става част от голямото семейство на иновативните училища в страната.

Благодарности от лидерите и членовете на GEG-Plovdiv получи и г-жа Гергана Аврамова, директор на СУ "Христо Г. Данов", чийто екип организира и осъществи онлайн честването на 24 май 2020 и съумя да ни събере отново заедно въпреки изолацията по време на световна пандемия - и то с инструментите на G suite.

Отличавайки приноса на членовете на общността, GEG-Plovdiv обяви критериите за целогодишен конкурс с мото: "Трите "В" на GEG-Plovdiv - Взаимопомощ. Взаимодействие. Възможности". Пълния регламент ще получите в месечния бюлетин след броени дни.

В своеобразен Action-план общността набеляза своите цели, чието постигане се надява да мотивира с обявения конкурс:

- да удвои броя сертифицирани учители в екипите на всяко училище, защото практиката доказа, че именно те са ключовите фигури във всеки екип;

- да създаде богата платформа със споделени практики;

- да проведе достатъчен брой събития съвместно с училищата от града и от страната, използващи G suite за образованието.

Лидерите на GEG-Plovdiv благодариха и за подкрепата на Община Пловдив, РУО-Пловдив и Център за творческо обучение - партньори на GEG-Plovdiv, която е ключова за запазването на лидерските позиции на нашия град и област в сферата на образованието в България.

Ето и активните членове на общността, които през учебната 2019/2020 доброволно създаваха ресурси и споделяха опит в подкрепа на приоритетните ни дейности:

ПГХТТ

Инж. Людмила Ганчева, директор

Г-жа Светослава Шишиньова, учител, Google Certified Trainer

Г-жа Михаела Стоенчева, учител, Google Certified Educator

ОУ "Екзарх Антим I"

Д-р Катерина Василева, директор, Google Certified Educator

Г-жа Биляна Вълева, ЗДУД, Google Certified Trainer

СУ "Черноризец Храбър"

Г-жа Радка Ватева, ЗДУД

Г-жа Евелина Раднева, учител, Google Certified Educator

Г-жа Величка Караджова, учител, Google Certified Educator

Г-жа Цветелина Пацева, учител, Google Certified Educator

Г-жа Мариела Тумбова, учител, Google Certified Educator

ОУ "Яне Сандански"

Д-р Маргарита Бозова, директор

Г-жа Десислава Минкова, учител, Google Certified Trainer

Г-жа Станислава Стоянова, учител, Google Certified Educator

Г-жа Калина Иванова, учител, Google Certified Educator

ЕГ "Иван Вазов"

Г-жа Вихра Ерамян, директор

Г-жа Мария Атанасова, ЗДУД, Google Certified Educator

Г-жа Гергана Стефанова, учител, Google Certified Educator

Г-жа Дафинка Русинова, учител, Google Certified Educator

Г-жа Велислава Гоцова, учител, Google Certified Educator

Г-жа Надежда Цанкова, учител, Google Certified Educator

СУ "Свети свети Кирил и Методий"

Г-жа Таня Николова, директор

Г-жа Милена Симеонова, учител, Google Certified Trainer

СУ "Никола Вапцаров"

Г-жа Елена Александрова, директор

Г-н Георги Севриев, учител, Google Certified Educator

СУ "Любен Каравелов"

Г-жа Славка Щерева, директор

Г-н Георги Стоев, учител, Google Certified Educator

ЧДГ "Андерсен"

Г-жа Петя Петрова, учител, Google Certified Educator

СУ "Христо Г. Данов"

Г-жа Гергана Аврамова, директор

GEG-Plovdiv желае на всички слънчево лято с нашите три "В"!

УЕБИНАР: Дистанционно чуждоезиково обучение с G suite

29.04.2020, 17:00 - 18:30 часа

В уебинара ще можете да се включете наживо с линк за присъединяване в среща в Google Meet. Линкът ще Ви бъде изпратен на посочения от Вас имейл адрес ден преди уебинара. До всички регистрирани участници ще бъде изпратен запис и обратна връзка.

Записът ще бъде достъпен и на https://cloud.plovdiv.bg

Запазете своето място, като попълните следната РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

Уебинарът ще се запише, а записът ще бъде разпространен, без да търпи редакция. Всички данни, които споделите по време на срещата, ще бъдат общодостъпни.

За повече информация свържете се с лидерите на GEG-Plovdiv:

Елена Вързилова - e.varzilova@egiv-plovdiv.bg

Весела Русева - v.ruseva@cct.bg

Панка Вълева - p.valeva@cct.bg

УЪРКШОП за създаване на учебно съдържание по природни науки "в облака"

28 февруари 2020

15:00 - 18:00 часа

Домакин: ЕГ "Иван Вазов", Пловдив - първото Google Referance School на Балканския полуостров

Участници в събитието ще бъдат учители по физика, химия и биология, които познават и умеят да използват възможностите на облачната платформа на Google - G suite. Създадените учебни ресурси ще бъдат публикувани на страницата на GEG Plovdiv в сайта на Община Пловдив "Училища в облака": http://bit.ly/2TQlFw4 .

При възможност донесете собствено устройство за работа по време на уъркшопа.

Заявка за участие: http://bit.ly/31dCntf

След попълване на формуляра за участие ще Ви изпратим на посочения имейл материали за уъркшопа, с които предварително да се запознаете.

При невъзможност да присъствате на уъркшопа след подадена заявка моля да се свържете с лидерите на GEG Plovdiv:

Елена Вързилова, e.varzilova@egiv-plovdiv.bg

Весела Русева, v.ruseva@cct.bg

Панка Вълева, p.valeva@cct.bg

УЕБИНАР на тема: "Образователни технологии и създаване на общност около тях"

GEG Plovdiv ви кани на своя първи уебинар, организиран съвместно с Teaching Alpha - проект, създаден, за да поощрява смислените иновации в сферата на българското образование.

Уебинарът ще се проведе на 13 декември 2019 от 19:00 до 21:00 часа.

Темата на уебинара никак не е случайна, защото участието на дигиталните технологии в образованието е дискутирана тема и национален приоритет. Ние вярваме, че образователната трансформация е възможна, когато е подкрепена от общите усилия на учители, които си сътрудничат, споделят и работят в общности. Днес общественото образование и технологиите не могат да съществуват отделени едно от друго. По настоящем те съществуват, но не използват пълния си капацитет. Ще акцентираме върху успели учителски общности, които разбират важността на технологиите и споделят добре необходимостта учителите да се свързват помежду си и да си помагат.

Панелисти в уебинара:

  • Елена Вързилова, учител по български език и литература, който ефективно използва технологии в час, съосновател и лидер на GEG Plovdiv;

  • Мария Атанасова заместник-директор на ЕГ ”Иван Вазов”, Пловдив;

  • Александър Ангелов - управител на Център за творческо обучение и член на комисията за иновативните училища в България;

  • Наталия Митева - програмен директор "Образование", Фондация "Америка за България"

Модератори:

  • Георги Василев, създател на проекта Teaching Alpha

  • Цвети Георгиева, FM+, част от екипа на Teaching Alpha

ВАЖНО: Уебинарът е безплатен, но в платформата могат да се регистрират до 100 човека. Заявете своето участие на следния линк:

https://zoom.us/webinar/register/WN_xZVsFQJVSIGahMo6IbYebA


Очакваме Ви!

УЪРКШОП за създаване на учебно съдържание по български език и литература "в облака"

Уважаеми "облачни" колеги,

И през тази учебна година GEG Plovdiv ще работи в подкрепа на пловдивските училища за реализирането на дейностите, от които имат нужда. Каним Ви на първия уъркшоп, организиран от GEG Plovdiv, за създаване на учебно съдържание по учебните програми "в облака". Събитието е насочен към сертифицираните с програмата на Google (Level 1 и Level 2) учители по български език и литература.

Заповядайте на 30 октомври 2019, от 15:00 до 18:00 часа в залата на Център за творческо обучение в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив.

Заявете Вашето участие чрез попълване на електронната регистрационна форма, която ще намерите на: http://bit.ly/2TQlFw4

Участието в уъркшопа е напълно безплатно.

По възможност носете със себе си устройство за работа "в облака".

Очакваме Ви!

GEG Пловдив: партньор на Център за творческо обучение и на Община Пловдив в Национална практическа конференция с международно участие "Училище в облака", 11 и 12 юни 2019, Пловдив

Лидери и членовe на GEG Пловдив отново подадоха ръка на училищата в облака по време на Националната практическа конференция, провела се на 11 и 12 юни 2019 в града на тепетата, в която GEG Пловдив заедно с Община Пловдив бяха партньори на организаторите - екипа на Център за творческо обучение. Конференцията е знаковото събитие, което обедини директори на училища, учители, образователни експерти, преподаватели от университетите, студенти, докторанти, представители на МОН и други заинтересовани. Темите на тазгодишното издание за разлика от предходни години бяха с практическа насоченост - доказателство за това, че промените в образователните процеси вече са факт и могат да влязат в историята ни.

Програмата включи следните направления: "Управление на училище в облака", "Електронни процеси", "Класната стая в облака", "Образователна среда", "Професионално развитие на екипа", "Истории на трансформацията", а членовете на GEG Пловдив взеха участие и споделиха опит по всяка една от тях.

В първия ден на конференцията в залата на кино "Арена" в МОЛ "Марково тепе" повече от 200 гости на събитието имаха възможността да чуят лично от г-жа Мария Атанасова, член на GEG Пловдив и заместник-директор на ЕГ "Иван Вазов", как се трансформира учебния процес чрез въвеждането на облачната система на Google за образованието. Тя участва в обща сесия с Дийн Стоукс, мениджър по внедряването на G Suite за Европа, Близкия Изток и Африка, с Крис Ликфолд, помощник-директор в Tring School, Хартфордшир, Великобритания, със Стефан Стоянов, заместник-кмет в Община Пловдив, и с Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение. Споделената от г-жа Атанасова история на трансформация се оказа привилегия за гостите, които почерпиха опит от ЕГ "Иван Вазов", а тя минути по-късно бе обявена от самия Дийн Стоукс за първото Google референтно училище не само в България, но и на Балканите.

Паралелно със случващото се по време на официалната програма в залата на кино "Арена" в ЕГ "Иван Вазов" лидерите на GEG Пловдив - Елена Вързилова, учител по български език и литература в гимназията, и Панка Вълева, учител по история и цивилизация в СУ "Черноризец Храбър", организираха специална работна сесия на тема "Технологиите през погледа на учениците". Учениците на ЕГ "Иван Вазов" посрещнаха свои връстници от три пловдивски училища: СУ “Черноризец Храбър”, ОУ “Екзарх Антим I”, ПГХТТ, от две варненски гимназии: 7 СУ “Найден Геров” и МГ “Д-р Петър Берон”, от СУ “Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Първомай и от СУ “Неофит Рилски”, гр. Харманли. През целия ден те работиха по групи, решавайки чрез технологиите конкретни казуси, свързани с това как да направят знанията в училище по-свързани с реалния живот, как да се формира оценката при изпитване, как би могъл да изглежда учебният час, как класната стая да се превърне в пространство, подкрепящо взаимодействието, а технологиите да направят пълноценно общуването и свободното време на учениците. Своите конкретни решения учениците представиха в залата на кино "Арена" за финал на програмата за деня.

Вторият ден на конференцията се проведе в Дома на културата "Борис Христов" и протече в три паралелни панела, в два от които лидерите и членовете на GEG Пловдив имаха ключови роли. Модератори през целия ден бяха Мария Атанасова и Елена Вързилова, съответно в панелите: “Управление на училище в облака и електронни процеси” и “Класна стая в облака”.

В специална сесия, ориентирана към училищни директори и администратори, Мария Атанасова представи как се прави модел “1:1” в ЕГ “Иван Вазов”. Темата провокира интереса на гостите, тъй като, въпреки че в България над 200 училища използват G suite за образованието, все още единственото училище, въвело модела, е ЕГ "Иван Вазов". Катерина Василева, директор на ОУ “Екзарх Антим I” и един от малкото сертифицирани по програмата на Google директори, представи своята визия за развитието на учителите като екип и превръщането им в професионална учебна общност.

В съседната конферентна зала членове на GEG Пловдив представиха споделени практики от своите класни стаи. Биляна Вълева, учител по английски език и заместник-директор в ОУ "Екзарх Антим I", представи визия за един съвременен урок по английски език с помощта на инструментите на Google. Любка Славова, учител по информатика и информационни технологии и заместник-директор в ПГХТТ, убеди аудиторията, че използването на облачната платформа на Google е отличен вариант за повишаване на дигиталните умения на учениците, като базира твърденията си на резултатите от Националното външно оценяване на дигиталните компетентности в X клас, което Министерството на образованието и науката провежда през последните години. Милена Симеонова, учител по български език и литература в СУ “Свети свети Кирил и Методий” организира workshop за присъстващите в залата, като демонстрира с група ученици възможностите на Google Expedition, добавената и виртуалната реалност.

В отделна дискусия лидерите на GEG Пловдив: Елена Вързилова, Весела Русева и Панка Вълева разказаха как и с какво GEG би могла да подкрепи всяка облачна класна стая. Техен гост беше Гергана Стефанова, сeртифициран Google обучител - Level 1, учител по френски език и класен ръководител на 8-ж клас - паралелката от ЕГ "Иван Вазов", която от тази учебна година работи по модела "1:1" и всеки ученик разполага с устройство за работа в облака - Chromebook. Тя разказа за възможностите, които сертифицирането е разкрило за нея, ежедневните предизвикателства, пред които е изправена, решенията, които е избрала, както и отзвука от работата в облака у учениците и техните родители.

През целия втори ден на конференцията два екипа ученици от СУ "Черноризец Храбър" и ПГХТТ под зоркия поглед на Панка Вълева и Светослава Шишиньова, също член на GEG Пловдив, бяха позиционирани в централното фоайе на Дома на културата на специален щанд, наречен "DigLab" /дигитална лаборатория/. Там гостите имаха възможността да се докоснат до технологиията на AR и VR, както и до устройствата за учене- Chromebook и ChromeTab 10.

GEG Пловдив осигури изключително висока добавена стойност на съдържанието на конференцията "Училище в облака". Очевидно е, че членовете на групата са лицето на промяната в българското училище. Това показва и нестихващият интерес от страна на учителите за сертифициране с програмата на Google. Броят на Google обучителите расте! А нашата общност се радва на все по-значими и качествени изяви - конференцията "Училище в облака" е поредната, очаквайте следващата!


Първото събитие на GEG-Plovdiv успя да влезе в бюлетина на всички GEG групи по света!

Ето какво разказаха за нас в рубриката: GEG Community, Local Success Stories from GEG

ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЛАЧНА ПЛАТФОРМА В УЧИЛИЩЕ

практически семинар за обмяна на опит

На 15 март 2019 г. се проведе Първия практически семинар, организиран изцяло от GEG-Plovdiv, за обмяна на опит на тема “Внедряване на облачна платформа в училище”. Благодарим на всички гости за готовността им да споделят и черпят вдъхновение и опит чрез единствената официално призната от Google общност в България.

Събитието бе първото по рода си в страната. С него поставихме акцент върху следните теми: избор на облачна платформа, защо му е на едно училище “облак” и какви преки ползи има от внедряването му, както и представяне на GEG като общност за взаимопомощ пред аудитория, която не е запозната с облачните платформи и внедряването им в училище. Семинарът нямаше търговски характер, а програмата беше вдъхновена от най-ярките примери за внедряване на облачни технологии в пловдивските училища.

Залата на нашите домакини, Център за творческо обучение, събра над 60 гости на събитието. Вярваме, че сме успели да удовлетворим очакванията и да поставим началото на бъдещо сътрудничество, чрез което училищата в облака ще бъдат много повече.

Ето каква бе и програмата на събитието:

Елена Вързилова, лидер на GEG-Plovdiv: "Кои сме ние и какво е GEG?"

Мария Атанасова, заместник-директор, ЕГ “Иван Вазов”, гр. Пловдив: "Защо ни е “облак” и как да го използваме, за да облекчим училищната администрация?"

Панка Вълева, СУ “Черноризец Храбър”, гр. Пловдив и Светослава Шишиньова, ПГХТТ, гр. Пловдив : Workshop: Един учебен час в “облака”

Панел: Your Voice

Весела Русева, лидер на GEG-Plovdiv: Закриване